Veel belangstelling voor Eigen Kracht

Er is veel belangstelling voor het onderzoek dat WESP heeft verricht over Eigen Kracht in de provincie Overijssel. De afgelopen maanden werden presentaties gehouden voor de provincie Overijssel, het instellingenberaad, deelnemers op de studiedag over het project Eigen Kracht in Overijssel en ambtenaren van het ministerie van VWS. In allerlei geledingen wordt nagedacht hoe Eigen Kracht verder tot zijn recht kan komen binnen en buiten de jeugdzorg. Zie ook: Op de grens tussen bemoeizucht en zorg. Rapportage van het onderzoek naar Eigen-kracht conferenties in Overijssel en de verhouding van Eigen Kracht tot de Wet op de Jeugdzorg.