Eigen Kracht-conferenties en zelfbeschadiging

In een pilot werden 10 Eigen Kracht-conferenties aangeboden aan personen en families die te maken hebben met zelfbeschadiging. Het streven is 5 Eigen Kracht-conferenties voor jongeren en 10 voor volwassenen. Het project is uitgevoerd door de Landelijke Stichting Zelfbeschadiging (LSZ). WESP is gevraagd een adviserende rol te spelen, met name in de verslaglegging.

Opdrachtgever: Eigen Kracht Centrale, Zwolle

Financiers: Stichting Kinderpostzegels Nederland en RVVZ