Jongeren luisteren naar elkaar

Door de beperkende maatregelen als gevolg van het corona-virus worden de 40.000 uit huis geplaatste kinderen en jongeren extra hard getroffen. Hun behoefte aan contact is groter dan bij thuiswonende jongeren. We hebben een veilige, besloten online omgeving ontworpen waarin ze onderling contact hebben en met elkaar delen hoe ze hun situatie ervaren en willen verbeteren. Ze krijgen een interviewtraining om elkaar hierover te bevragen. Leren interviewen is leerzaam en komt van pas in allerlei dagelijkse situaties.