Trainingen

In een ambitieus traject om de trainingen Luisteren naar kinderen voor hulpverleners overdraagbaar te maken, is niet alleen een trainersopleiding ontwikkeld, maar is er ook jarenlang gewerkt aan een interactieve e-learning training voor pleeg- en gezinshuisouders.

Trainingen van WESP kenmerken zich door interactie, praktijkgerichte theorie en oefenen in ‘real life’. Geen rollenspel, maar echte interviews met kinderen afnemen, analyseren en feedback op maat ontvangen.

Doel van de trainingen Luisteren naar Kinderen is: 

 • Het ontwikkelen van vaardigheden in gespreksvoering met kinderen
 • Het verkrijgen van informatie van kinderen over hun belevingswereld
 • Leren afstemmen van het aanbod op beleving en mening van kinderen
 • Verbeteren van de kwaliteit en effectiviteit van het aanbod

Onze trainingen zijn een combinatie van:

 • Theorie over communicatie met kinderen
 • Theorie over interviewtechnieken
 • Individueel en interactief oefenen
 • Houden van interviews met kinderen
 • Analyseren van de inhoud van interviews
 • Afstemmen van het aanbod op de informatie van kinderen

Doel van trainingen waarbij (ook) onderzoek gedaan wordt onder kinderen is bovendien:

 • meer inzicht krijgen in de belevingswereld van kinderen;
 • meer zicht krijgen op de mening en behoeften en adviezen van kinderen;
 • zodat kwaliteitscriteria kunnen worden geformuleerd.