Participatie

WESP heeft met panels van zowel jongeren als samen met professionals grote participatietrajecten begeleid, zoals de reorganisatie van meisjeshulpverlening in Zuid-Holland, de nieuwbouw van de Praktijkschool Leiden, innovatie en vraaggericht werken in bovenregionale jeugdzorginstellingen, de herstructurering van het Haags openbaar basisonderwijs, luisteren naar kinderen en jongeren in tehuizen op Curaçao, het opzetten van een vraaggerichte school, en meer.

Eerst zelf en later in samenwerking met het Nationaal Fonds Kinderhulp organiseerden wij jarenlang de ‘Kinderhulpprijs’, waarbij uit huis geplaatste kinderen hun stem konden laten horen rond thema’s die zij zelf aandroegen. En vertaalden de uitkomsten naar boeken, themanummers van het WIJ-magazine, tentoonstellingen, presentaties.