Vluchtelingen

WESP werkt sinds 2011 met en voor vluchtelingen. Eerst in een meerjarig samenwerkingsproject in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken met voogdij-instelling Nidos: jeugdbeschermers kregen een ‘luistertraining’ om alleenstaande minderjarige vluchtelingen feedback te vragen op de voogdij en de kwaliteit van de opvang. Op basis daarvan werden kwaliteitscriteria opgesteld. De luistertraining is daarna overgedragen en jarenlang intern verzorgd door een van de opgeleide gedragswetenschappers. Met deze open manier van luisteren en onderbouwde theorie is de methodiek van Nidos ontwikkeld ten aanzien van begeleiding en opvang van jonge alleenstaande vluchtelingen.

Sinds een aantal jaar leidt WESP honderden jonge vluchtelingen en jongeren in jeugdzorg zelf op om met behulp van interview vaardigheden en kennis naar elkaar te luisteren in het project Samen aan Tafel. Zij eten samen en steunen elkaar in diverse vormen van ‘lotgenotencontact’. De effecten van dit contact zijn onderzocht en dragen ‘evidence based’ bij aan gezondheid, welzijn en maatschappelijke participatie van jongeren. Ook dit project is samen met gedragswetenschappers en cultureel mediators van Nidos ontwikkeld. Het eindresultaat is een Survivalgids voor en door jongeren over het thema dat hen bindt: Over leven zonder steun van je ouders.

Met de resultaten worden survivalgidsen gemaakt, ontmoeting tussen jongeren mogelijk gemaakt, participerend onderzoek gedaan, jongerenraden gevormd en ondersteund en nieuwe projecten opgezet.