Privacy Policy

Privacyverklaring

Stichting Wesp houdt zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Wij behandelen persoonsgegevens van onze donateurs, sponsors, vrijwilligers en bezoekers van de website met de grootste zorgvuldigheid.

De verantwoordelijke voor gegevensverwerking

Stichting Wesp
Strandwijck 2
2202 BV Noordwijk

Persoonsgegevens

Stichting Wesp is verantwoordelijk voor het vertrouwelijk bewaren van persoonsgegevens. Wij hebben beveiligingsmaatregelen genomen om de persoonsgegevens te beschermen. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk noodzakelijk. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben verzameld of verkregen en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Uw gegevens worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van onze activiteiten en ontwikkelingen. U kunt zich op elk gewenst afmelden voor onze e-mails via de afmeldlink in de toegestuurde e-mail. Uw persoonsgegevens geven wij nooit door aan derden. Organisaties die ons helpen, bijvoorbeeld bij het werven van nieuwe donateurs, verwerken uw gegevens uitsluitend in opdracht van Stichting Wesp.

Links van websites naar derden

Op onze website zijn links geplaatst van websites naar derden. Stichting Wesp is niet verantwoordelijk voor de manier waarop websites van derden met uw persoonsgegevens omgaan.

Cookies

Stichting Wesp maakt bij het beheren van haar website gebruik van cookies. Met behulp van cookies kunnen wij er bijvoorbeeld voor zorgen dat het gebruik van onze website gemakkelijker wordt of dat we de kwaliteit van onze website kunnen testen. U kunt via uw browserinstellingen aangeven of en welke cookies u accepteert.

Rechten persoonsgegevens

U heeft het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens door Stichting Wesp.
U heeft recht op inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens.
Stichting Wesp behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig onze Privacyverklaring voor mogelijke wijzigingen.


Heeft u vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring, dan kunt u contact opnemen per e-mail: leonie@wespweb.nl