Onderwijs

De onderwijsprojecten van WESP zijn in samenwerking met scholen en onderwijsorganisaties ontwikkeld. Er is onderzoek gedaan naar thema’s die voor scholen van belang zijn, waarbij professionals zo’n 20.000 leerlingen hebben geïnterviewd tijdens luistertrainingen op honderden scholen. Effecten zijn betere communicatie met leerlingen, beter zicht op problemen en verbetering van het kwaliteitsbeleid.