Fondsen

FONDSEN

WESP ontvangt geen reguliere subsidies, maar wel projectgebonden bijdragen van onder meer overheden, instellingen, scholen en fondsen.

Totaaloverzicht fondsen die WESP de afgelopen 30 jaar gesteund hebben

Landelijke fondsen

Ars Donandi, Bernard van Leer Foundation, Dirk Bos Fonds, Dr. C.J. Vaillant Fonds, Fonds NutsOhra, Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe, Instituut GAK, Janivo Stichting, Konferentie Nederlandse Religieuzen PIN, M.A.O.C. Gravin van Bylandt, Stichting Madurodam Kinderfonds, Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds, Nationaal Fonds Kinderhulp, NSGK, Oranjefonds, Pasman Stichting, Porticus Nederland, Sterrenfonds, Stichting Boschuysen, Stichting Dorodarte, Stichting Fonds DBL, Stichting Fonds Welzijnswerk, Stichting Gereformeerd of Burgerweeshuis Haarlem, Stichting Het R.C. Maagdenhuis, Stichting Hulp na Onderzoek, Stichting Interkerkelijk Oriëntatie Centrum, Maatschappij van Welstand, Stichting Kinderfonds Van Dusseldorp, Stichting Kinderpostzegels Nederland, Stichting Levi Lassen, Stichting M.C. van Beek, Stichting Nota ’70, Stichting SPZ, Stichting Weeshuis der Doopsgezinden, Stichting Zonnige Jeugd, VSB Fonds.

Regionale fondsen

Cornelia Stichting, De Stichting Heilige Geest- of Arme Wees- en Kinderhuis Leiden, Elisabeth Strouven Fonds, Fonds 1818, Fonds Schiefbaan Hovius, Fonds voor sociale initiatieven-Stichting Steunfonds bja-cow, G.P. Verhagen-Stichting, H.L. Druckerfonds, Haags Groene Kruis Fonds, J.C. Ruigrok Stichting, Pro Juventute Steunstichting ’s-Gravenhage, Rabobank Bollenstreek, Stichting Bevordering Maatschappelijke Dienstverlening Rotterdam, Stichting Elise Mathilde Fonds, Stichting Liduina Fonds, Stichting Steunfonds Jeugdbescherming Rotterdam, Stichting Steunfonds Jeugdzorg Noord-Holland, Stichting Voorzorg Utrecht, Van Baaren Stichting, Vereeniging tot Weldadigheid van den Allerheiligste Verlosser (VTW Amsterdam).