Jeugdzorg

De jeugdzorgprojecten van WESP zijn in samenwerking met instellingen en jongeren ontwikkeld. Er zijn onder meer honderden luistertrainingen aan professionals gegeven en er is onderzoek gedaan, waarbij in totaal zo’n 20.000 kinderen geïnterviewd zijn. De interviews zijn niet alleen benut om de luistervaardigheden van medewerkers te verbeteren en de participatie van kinderen te vergroten, maar ook voor beleid en betere afstemming van het aanbod op de vraag. Ook zijn de kwaliteitsstandaarden voor de jeugdzorg, geformuleerd in de uitgave ‘Kwaliteitsstandaarden jeugdzorg Q4C’ grotendeels gebaseerd op deze 20.000 interviews.