NIEUW! Wij voor elkaar

200 jongeren uit 5 jeugdzorg instellingen worden getraind in interviewen en ontwikkelen met elkaar 4 vormen van lotgenotencontact. Samen met deze jongeren wordt een Survivalgids gemaakt: Over leven als je op jezelf gaat. 25 jongeren worden geselecteerd om in het tweede jaar tot ervaringsdeskundige te worden getraind. Dan gaan zij een steunend netwerk rond 100 jongeren formeren.

Er worden maandelijkse panels georganiseerd waarin jongeren hun adviezen geven over alle onderwerpen die zij aandragen.

Ook wordt met jongeren een model voor een vraaggerichte leefvorm ontwikkeld, dat in het tweede jaar door een van de instellingen geïmplementeerd wordt.

De deelnemende jongeren vergroten hun maatschappelijke participatie en welbevinden. Door de training behalen jongeren studiepunten, stagedoelen, certificaten; wij werken hierbij samen met opleidingen. Aan het eind van het eerste jaar wordt een eigen organisatie voorbereid: ‘The Young Communicators’.

De Nationale Ombudsman en Kinderombudsman laten hun medewerkers opleiden door onze ervaringsdeskundigen. Deze door ons getrainde jongeren begeleiden hen bij gespreksvoering met jongeren, zodat zij nog beter kunnen luisteren naar jongeren die zich tot hen wenden. Ook zullen zij de adviespanels benutten.

Het project wordt inmiddels gesteund door meerdere grote en kleine fondsen.

Zie het project in vogelvlucht. De jongeren die betrokken zijn bij de voorbereiding willen zich ‘The Young Communicators‘ noemen: