Kinderen in actie met hun gezin

Kwetsbare gezinnen die vastlopen in huiselijk geweld en waar een uithuisplaatsing van een kind dreigt, doorbreken de neerwaartse spiraal in actieve gezinsweekenden in de natuur waar positieve plannen voor de toekomst worden gemaakt. Niet problemen maar talenten, eigen kracht en kwaliteiten staan centraal. Gezinnen ondersteunen elkaar en ervaringdeskundigen worden getraind om andere gezinnen te ondersteunen en begeleiden.