De Zeeboerderij

De Zeeboerderij is gestart als pilot voor vraaggerichte weekend- en vakantie-opvang waar kinderen zonder (sterk) sociaal netwerk deel uitmaken van een gemeenschap. De methodiek is inmiddels geïmplementeerd en overgedragen.