Jeugdparticipatie en kindermishandeling

Als je niet veilig opgroeit, hoe voorkom je dan dat je slachtoffer wordt van een rottige jeugd? In dit project komen 450 jongeren zelf aan het woord: wat helpt? In een ‘Survivalgids’ wordt uitgelegd waar emoties, gedrag en zorgen vandaag komen en hoe veerkracht versterkt kan worden. Samen met jongeren is een handleiding ontwikkeld om hun eigen beleving en mening te formuleren en tips te delen met leeftijdgenoten in dezelfde situatie.