Eigen kracht in Overijssel

Omschrijving: Tweeledig onderzoek in de provincie Overijssel. Onderzocht wordt de doelmatigheid en doeltreffendheid van Eigen-kracht conferenties. Hierbij wordt aandacht besteed aan wachtlijsten en het mogelijk voorkomen van zwaardere zorg door de inzet van Eigen-kracht conferenties. Het tweede deel handelt over de verhouding van Eigen Kracht tot de wet. In hoeverre is het project in Overijssel er in geslaagd om Eigen Kracht conform de wet in te zetten, wat waren de knelpunten en hoe zijn deze opgelost.

‘De grens tussen bemoeizucht en zorg. Het loslaten. Het stellen van bodemgrenzen. Dat was het lastigst’ citaat van een aanmelder)

Opdrachtgever/financier: Provincie Overijssel en het Ministerie van VWS

Resultaat: Op de grens tussen bemoeizucht en zorg. Rapportage van het onderzoek naar Eigen-kracht conferenties in Overijssel en de verhouding van Eigen Kracht tot de Wet op de Jeugdzorg.