Autonomie, verantwoordelijkheid en veiligheid; een onderzoek naar de uitkomsten van Eigen Kracht-conferenties

Omschrijving: onderzoek naar de lange termijn (9 maanden) effecten van Eigen Kracht-conferenties in de jeugdbescherming.

Werkwijze: vragenlijsten aan families en aanmelders, dossieronderzoek, interviews met deelnemers aan een Eigen Kracht-conferentie en met personen uit een schaduwgroep waarin geen EKC is gehouden maar een ‘regulier’ besluit werd genomen.

In samenwerking met: Vrije Universiteit en PI Research

Opdrachtgever: Eigen Kracht Centrale

Financiers: Ministerie van Jeugd en Gezin, Stichting Kinderpostzegels Nederland, Oranjefonds en Steunfonds Pro Juventute