Onderzoek Eigen Kracht

Omschrijving: WESP heeft tot 2011 het onderzoek naar de invoering en effecten van Eigen Kracht conferenties in Nederland uitgevoerd. Eigen Kracht is een werkwijze om familie de verantwoordelijkheid te laten houden voor ingrijpende beslissingen bij problemen binnen de familie. Het geeft hen de gelegenheid zelf een plan te maken met gebruikmaking van eigen mogelijkheden en ondersteuning van buiten. Centraal in deze werkwijze staat een ‘familiebijeenkomst’ waarin familie en leden van het netwerk gezamenlijk een plan maken voor de toekomst.

‘Is dit de toekomst van de jeugdzorg?’

Resultaat: Diverse rapporten over de registratiegegevens van de conferenties en de tevredenheid van de deelnemers.

Opdrachtgevers/financiers: Een initiatief van OKS en WESP, gefinancierd door VSB Fonds, Stichting Kinderpostzegels Nederland en stichting Doen.

Samenwerkingspartners: pilot-organisaties in 2001: SaC-Amstelstad, Jeugdzorg Groningen, WOJD, St. Bredervoort. Inmiddels meerdere organisaties, ondermeer in Overijssel, Friesland, Noord-Holland en Zuid-Holland.

Publikaties: ‘Eigen-kracht conferenties. De eerste ervaringen in Nederland’ en Is dit de toekomst van de jeugdzorg?

Zie verder: www.eigen-kracht.nl