Eigen kracht in Flevoland

Omschrijving: Gedurende de projectperiode worden de Eigen-kracht conferenties in Flevoland onderzocht. Er wordt informatie verzameld over het aanmeldgedrag, verloop en resultaat van de conferenties, inhoud van de plannen en tevredenheid van de deelnemers. Daarnaast wordt specifiek aandacht besteed aan de motieven van hulpverleners om nietnaar Eigen-kracht te verwijzen.

Opdrachtgever/financier: Werkgroep Eigen-kracht Flevoland/Provincie Flevoland

Resultaat: ‘Het zit nog niet in ons systeem’. EK Flevoland.