Eigen Kracht en Vrouwenopvang

Omschrijving: Onderzoek naar de mogelijkheden om het Eigen-kracht model te gebruiken in zaken waar huiselijk geweld plaatsvindt. Interviews met cliënten, Eigen-kracht coördinatoren en verwijzers over de mogelijkheden en knelpunten.

‘Ik ben bij de politie geweest vanwege huishoudelijk geweld’

Opdrachtgever/financier: Ministerie van Justitie

Samenwerkingspartners: Vrouwenopvang Amsterdam, OKS en SAC-Amstelstad

Resultaat: Eigen kracht en vrouwenopvang Amsterdam. Eindverslag van een project.