Onderzoek naar de inzet en resultaten van Eigen Kracht-conferentie bij huiselijk geweld en/of ouderenmishandeling

Omschrijving: In de kop van Noord-Holland werden in 25 situaties van huiselijk geweld en/of ouderenmishandeling de Eigen Kracht-conferentie ingezet. WESP onderzocht het verloop van de inzet, de resultaten, inhoud van de plannen, de tevredenheid van de deelnemers en de follow-up na 3 maanden. Voor dit onderzoek worden gegevens verzameld door middel van schriftelijke vragenlijsten en het houden van interviews.

‘Ik heb nooit eerder een grens durven trekken, maar nu wel!’

Opdrachtgever: Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland

Resultaat: Rapport ‘Ik heb nooit eerder een grens durven trekken, maar nu wel!’ Onderzoek naar Eigen Kracht-conferenties binnen het Steunpunt Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland.