Tentoonstelling Samen wonen in een pleeggezin

Ontwikkelen van een tentoonstelling op basis van de inzendingen Kinderhulp-prijs 2001. Doel is voorlichting voor ‘burgers’ over pleegzorg vanuit kinderperspectief.

“Je hoeft niet te denken dat pleegkinderen zielig zijn want dat zijn we echt niet”

Resultaat: Tentoonstelling Samen wonen in een pleeggezin, die sinds 2002 rondreist in Nederland. Te zien in scholen, bibliotheken etc.

Opdrachtgever/financier: Initiatief van WESP, met fianciële steun van het Nationaal Fonds Kinderhulp en de stichting Pleegzorg Nederland

Samenwerkingspartners: Stichting Pleegzorg Nederland