Kinderen van pleegouders

Vooronderzoek en onderzoek naar de mening en beleving van de eigen kinderen van pleegouders. Wat vinden zij ervan dat zij pleegbroers en -zussen hebben? Op welke manier kunnen pleegouders, pleegzorgwerkers of anderen hen optimaal ondersteunen? En hoe kijken pleegouders aan tegen de positie van hun eigen kinderen?

“Je hoort altijd reacties van ‘oh wat knap van je ouders.’ Dat je pleeggezin bent, weet je wel. Nu durf ik gewoon te zeggen: ‘Ja, maar het is ook heel knap van de kinderen, vind je niet?'”

Resultaat: Vooronderzoek: Notitie kinderen van pleegouders. Onderzoek: onderzoeksrapport met daarin de resultaten van diepte-interviews met de jongeren en de enquête onder pleegouders. Opdrachtgever/financier: Vooronderzoek: Ministerie van VWS, project Trillium

Onderzoek: Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen, met financiële steun van de Stichting Kinderpostzegels Nederland

Samenwerkingspartners: NVP, de Ambelt, GSJ Lindenhout, Jeugdzorg afdeling Weurt (pleegzorg Gelderland Zuid)

Publicaties:

1. Notitie kinderen van pleegouders
2. Het is heel knap van de kinderen. Onderzoek naar de mening en beleving van kinderen van pleegouders.