Boek voor kinderen van pleegouders

Het maken van een toegankelijke publikatie voor jongeren die als eigen kind van pleegouders opgroeien in een pleeggezin. Basis voor het boek is het onderzoek kinderen van pleegouders, waaruit bleek dat de jongeren behoefte hebben aan lotgenotencontact en vaak niet weten dat zij niet de enige zijn die in de bijzondere situatie van een pleeggezin opgroeien

“Het is net of je iets uit een boek meemaakt”

Resultaat: Boek “Gezellig en Irritant”

Opdrachtgever/financier: Initiatief van WESP, financieel gesteund door het Nationaal Fonds Kinderhulp en Kern Konsult for Kids.

Samenwerkingspartners: Stichting Pleegzorg Nederland, Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen, GSJ Lindenhout, JiP

Publicaties: Gezellig & Irritant. Ervaringen van de kinderen van pleegouders