Kinderhulp-prijs

Jarenlang is een jaarlijkse prijsvraag georganiseerd voor kinderen en jongeren die gebruik maken van jeugdhulp of jeugdbescherming. Doel was de kinderen een stem te geven en hun mening over een aspect van de hulp wereldkundig te maken. De kinderen konden prijzen winnen, die – m.m.v. bekende Nederlanders – feestelijk werden uitgereikt.

Voogden zouden beter naar jongeren moeten luisteren en achter hen moeten staan. Mensen die weten hoe wij ons voelen, die ben ik heel dankbaar.

Resultaat:

  • Wat ik goed vind in de groep…. (residentieel)
  • Samen wonen in een pleeggezin is….. (pleegzorg)
  • Jij woont in een pleeggezin. Hoe reageren ze daar op school op? (pleegzorg)
  • Jij hebt een voogd of gezinsvoogd. Hoe vind jij dat die met jou om moet gaan? (jeugdzorg)
  • Hoe vind jij dat een kind met problemen het best geholpen kan worden? (jeugdzorg)

Opdrachtgever/financier: Nationaal Fonds Kinderhulp
Sponsors: Nationaal Fonds Kinderhulp, Raad voor de Kinderbescherming, Charitas, Akinolyre, Stellingwerff Beintema
Samenwerkingspartners: Stichting Pleegzorg Nederland, MO-groep.
Zie ook de Website Kinderhulpprijs