Rechten van pleegkinderen

Onderzoek naar de rechtspositie van pleegkinderen. Welke rechten hebben zij? In hoeverre zijn die bij hen en bij professionals bekend? Wat kan er gedaan worden om meer bekendheid aan hun rechten te geven?

“Ik heb nog nooit een rapport over mij gelezen. Ik zou wel willen weten wat erin staat, maar ik weet niet of dat mag.”

Resultaat: In de notitie rechten van pleegkinderen (1999) zijn de bevindingen en adviezen vastgelegd. Op basis daarvan heeft WESP later de folder Rechten, Hebben pleegkinderen die dan? geschreven.

Opdrachtgever/financier: Ministerie van VWS/project Trillium/NIZW

Samenwerkinsgpartners: JiP, vereniging jongeren in pleeggezinnen

Zie ook: pleegzorg.nl/rechten van pleegkinderen