Pleegouder Kwaliteitscriteria

Op basis van de resultaten van het onderzoek naar de communicatie tussen pleegouders en de voorziening voor pleegzorg, worden criteria geformuleerd waar de voorziening voor pleegzorg volgens pleegouders aan zou moeten voldoen.

“Het is net of er met 18 een streep komt. Maar pleegouder ben je, het gaat gewoon door. Voor het bureau houdt het op, maar voor ons niet.”

Resultaat: Toegankelijke publicatie met pleegouder kwaliteitscriteria

Samenwerkingspartners: Jeugdzorg Den Haag/Zuid-Holland Noord

Publicaties: Hoe ze ons zouden moeten koesteren