Kind Centraal

Onderzoek naar de mening en beleving van pleegkinderen over de pleegzorg. In diepte-interviews is met kinderen gesproken over wat zij meemaken, hoe zij dat beoordelen en wat er aan de situatie zou kunnen verbeteren. Zowel jongeren uit bestands- als uit netwerkpleeggezinnen zijn bevraagd. De interviews zijn gehouden door hiertoe door WESP getrainde medewerkers van de voorzieningen zelf.

“Ik denk dat het gewoon het belangrijkste is dat ze er voor je zijn. En dat ze naar je luisteren. En dan kan je wel eens ruzie hebben of het niet altijd met elkaar eens zijn of dingen anders willen. Maar gewoon het gevoel dat je ergens bij hoort, dat je daar thuis bent.”

Resultaat: Er is een training ontwikkeld om pleegzorgwerkers toe te rusten om diepte-interviews te kunnen houden. De resultaten van het onderzoek zijn vastgelegd in een onderzoeksrapport, waarin de jongeren zelf ruim aan het woord komen en aanbevelingen staan voor voorzieningen voor pleegzorg.

Opdrachtgever/financier: Ministerie van VWS, Provincie Zuid-Holland, Voorziening voor Pleegzorg Midden-Nederland

Samenwerkingspartners: Centrum voor Pleegzorg Zuid-Holland Rotterdam/Zuid-Holland Zuid, Centrum voor Pleegzorg Den Haag/Zuid-Holland Noord, Voorziening voor Pleegzorg Midden Nederland.

Publicaties: Hoe ze er gewoon voor mij zijn. Pleegkinderen over de pleegzorg.