Communicatie in de pleegzorg

Het project bestaat uit twee delen. Deel 1 is een lezersonderzoek onder de lezers van het tijdschrift Mobiel. Deel 2 is een sociaal marktonderzoek naar de samenwerking tussen de voorziening voor pleegouders en pleegouders. Centraal daarin staat hoe die samenwerking beleefd wordt en waar nodig verbeterd kan.

“Ik denk wel dat de voorziening ons waardeert, maar het blijkt alleen nergens uit”

Resultaat: Onderzoeksrapport

Opdrachtgever/financier: Opdrachtgever is Stichting Mobiel, met financiële steun van Provincie Zuid-Holland en het ministerie van VWS.

Samenwerkingspartners: Mobiel, Jeugdzorg Den Haag/Zuid-Holland Noord, Jeugdzorg Friesland

Publicaties:

  1. Mobiel is gewoon van ons. Deelrapportage doelgroepenonderzoek onder de lezers van Mobiel, tijdschrift voor de pleegzorg.
  2. Ze zouden ons moeten koesteren. Pleegouders over het contact met hun voorziening.