Verbetermeter jeugdzorg

Omschrijving: ontwikkelen van een instrument om met kinderen, jongeren en ouders samen het welbevinden van kinderen in een groep te vergroten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de door WESP in het onderwijs ontwikkelende methodiek van de Verbetermeter. Daarnaast worden medewerkers van Flexus getraind zodat zij in hun eigen organisatie kunnen gaan werken met de Verbetermeter.

Opdrachtgever: Flexus, Rotterdam

Financier: Stichting Kinderpostzegels Nederland en het Laurensinstituut