Met Eigen Kracht naar een baan

Omschrijving: Het project ‘Met Eigen Kracht naar een baan’ beoogt Eigen-kracht conferenties in te voeren in de toeleiding naar een baan voor zo’n 30 jongeren met een beperking. Het project vindt plaats in Overijssel, Rotterdam en Noord-Brabant. WESP onderzoekt hoe deze conferenties verlopen en wat de resultaten van de conferenties zijn en de follow-up na 3 en 6 maanden.

Opdrachtgever: NIZW i.s.m. Eigen-kracht Centrale

Financiers: VSB-fonds, stichting Instituut GAK en de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek.