Echt Recht

Omschrijving:
Pilotproject: Ontwikkeling, implementatie en onderzoek van herstelbijeenkomsten Echt Recht (real justice). In deze herstelbijeenkomsten komen daders, slachtoffers en hun respectievelijke netwerk bij elkaar om te bespreken wat er (met hen) gebeurd is en op welke wijze de schade enigszins hersteld kan worden. Zij maken gezamenlijk een herstelplan. 
Onderzoek: Onderzoek naar de resultaten, gang van zaken, follow up en tevredenheid (deelnemers) van Herstelbijeenkomsten Echt Recht 2000-2006.

‘Ik voel me weer veilig’ ‘Ik heb spijt kunnen betuigen. Was moeilijk, maar je hoeft niet meer te liegen. Beide partijen weten hoe het gegaan is.’

Resultaat pilotproject: Opleiding voor Echt-recht coördinatoren; verwijzerstraining; handboek voor coördinatoren; folders in 3 talen voor slachtoffers en daders, folder voor verwijzers en organisaties; model voor het inzetten van Echt-recht coördinatoren die de conferenties organiseren; onderzoek naar het verloop van de conferenties en de tevredenheid van de deelnemers. Najaar 2003: meer dan 200 conferenties gehouden in het hele land. 
Resultaat onderzoek: onderzoeksrapport over de Herstelbijeenkomsten Echt Recht in 2000-2006.

Looptijd pilotproject: 2000-2003
Looptijd onderzoek: 2000-2007
Implementatie: vanaf 2007

Opdrachtgever/financier pilotproject: Echt recht is een initiatief van OKS en WESP, gefinancierd door het Ministerie van Justitie, VSB fonds en Fonds 1818. Opdrachtgever/financier onderzoek: Eigen Kracht Centrale en WESP

Samenwerkingspartners: Tientallen organisaties: bureaus HALT, scholen, politie, reclassering, jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming etc.

Publicaties: Echt-recht conferenties in Nederland.
De eerste ervaringen. (2002)
 ‘Gewoon normaal doen tegen elkaar’.
Herstelbijeenkomsten Echt Recht 2000-2006 (2007)


Zie verder: http://www.eigen-kracht.nl