Gewoon Doen

Omschrijving: Onderzoek naar levensvragen van jonge (4-12 jaar) uit huis geplaatste kinderen. Welke levensvragen hebben deze jonge kinderen? Zijn zij in staat om daarover te praten? Hoe kunnen die gesprekken het beste gevoerd worden? Medewerkers van de samenwerkende instelllingen zijn getraind in het voeren van open vraaggesprekken. Zowel het proces als de resulaten van die gesprekken zijn onderzocht.

“Het leukste vind ik bij mijn moeder wonen. Ik ga morgen om 9 uur ’s ochtends. Voor de eerste keer ga ik weer slapen.”

“Ik denk niet dat God bestaat. Anders zou hij heus wel een bericht sturen.”

Looptijd: 1999-2000
Resultaat: Training luisteren naar levensvragen van uit huis geplaatste kinderen en publicatie van een boek voor hulpverleners en studenten
Opdrachtgever/financier: Samenwerkingsverband Levensbeschouwing Jeugdhulpverlening (SLJ), met financiële steun van het Nationaal Fonds Kinderhulp, Stichting Kinderpostzegels Nederland en het VSB Fonds.
Samenwerkingspartners: OC ’t Gooi, Vereniging Kinderzorg Zwolle, Jeugddorp de Glind, Utrechtse Jeugdhulpverlening Leger des Heils
Publicatie: Missen we iets? Uit huis geplaatste kinderen over hun levensvragen.