Boek over het werken met levensverhalen en levensboeken

Omschrijving: verrichten van een literatuurstudie en het houden van interviews over het werken met levensverhalen en levensboeken. Sector jeugdzorg overschrijdend; ook over de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, geriatrie, psychiatrie en pastorale zorg. Eindresultaat is een boek met praktische aanwijzingen voor mensen die de zorg uitvoeren.

‘Ik zou er een boek over kunnen schrijven’ (vrouw, 81 jaar)

Samenwerkingspartner: Kaliope Consult

Opdrachtgever/financiers: Een initiatief van WESP, gefinancierd door het Ds. Visscherfonds, RVVZ en Open Ankh.