vraaggericht werken

Gewoon vragen wat er is en wat ze voor je kunnen doen

Vraaggericht werken volgens jongeren en ouders; trends in kinder en ouder kwaliteitscriteria. (2002, Fiet van Beek) Wat verstaan ouders en jongeren onder vraaggericht werken? Aan welke kwaliteitseisen moet de keten van jeugdzorg volgens hen voldoen? Uitgebreid literatuuronderzoek en interviews met 100 respondenten vormen de basis van dit onderzoek. Er is zowel gesproken met jongeren en …

Lees meerGewoon vragen wat er is en wat ze voor je kunnen doen

Grens durven trekken

Ik heb nooit eerder een grens durven trekken, maar nu wel. Onderzoek naar Eigen Kracht-conferenties binnen het Steunpunt Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland. (2009, Fiet van Beek) In opdracht van de GGD Hollands Noorden-Steunpunt Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland heeft WESP onderzoek verricht naar 25 Eigen Kracht-conferenties die gedurende de periode 2007-2009 zijn ingezet in …

Lees meerGrens durven trekken

Het gaat toch over mijn toekomst?

Onderzoek naar de mening van kinderen en jongeren over Eigen-kracht conferenties. (2004, Fiet van Beek) Kinderen en jongeren die een Eigen-kracht conferentie hebben meegemaakt zijn daar positief over. Zij ervaren de conferentie als zwaar, maar vinden het erg belangrijk dat kinderen er bij kunnen zijn. Zij vinden het vooral belangrijk dat zij zelf inbreng kunnen …

Lees meerHet gaat toch over mijn toekomst?

Is dit de toekomst van de jeugdzorg?

Onderzoek naar de tevredenheid van de (volwassen) deelnemers van Eigen-kracht conferenties. (2003, Fiet van Beek, Peter Gramberg) Wat vinden familieleden en verwijzers van de Eigen-kracht conferentie waaraan zij hebben deelgenomen? En hoe beoordelen zij het plan dat er is gemaakt om het kind te helpen? Deelnemers aan Eigen-kracht conferenties zijn bevraagd door middel van een …

Lees meerIs dit de toekomst van de jeugdzorg?

Je zit met grote vraagtekens

Ouders en jongeren over de toegang tot de jeugdzorg voor jongeren met een licht verstandelijke handicap en hun ouders. (2004, Fiet van Beek en Peter Gramberg) ‘Je zit met grote vraagtekens’ is een uitspraak van een ouder van een licht verstandelijk gehandicapt kind over de zoektocht naar juiste hulp. Eerst vraag je je af wat …

Lees meerJe zit met grote vraagtekens

Kwartetspel Levensvragen

(uitverkocht) Het kwartetspel Levensvragen is bedoeld om op een speelse manier bezig te zijn met levensragen. het kan gemaakt en gespeeld worden door groepen kinderen en jongeren, (pleeg)gezinnen, leefgroepen en teams. Met wat hulp van een volwassene, kunnen kinderen vanaf vier jaar er aan meedoen. Door zelf de illustraties te maken, maakt iedere groep mensen …

Lees meerKwartetspel Levensvragen

Regie beetje teruggenomen

Ik heb zelf de regie weer een beetje teruggenomen Op verzoek van MEE Amstel en Zaan heeft WESP een onderzoek uitgevoerd naar de middellange termijneffecten van tien Eigen Kracht-conferenties. De centrale vraag in het onderzoek was: wat zijn de effecten van een plan dat tot stand komt door een Eigen Kracht-conferentie? Is een dergelijk plan …

Lees meerRegie beetje teruggenomen

Tussen bemoeizucht en zorg

Rapportage van het onderzoek naar Eigen-kracht conferenties in Overijssel en de verhouding van Eigen Kracht tot de Wet op de Jeugdzorg. (2006, Fiet van Beek) WESP heeft de Eigen-kracht conferenties in Overijssel onderzocht. Een opvallende uitkomst is dat de plannen die families maken minder en minder zware jeugdzorg bevatten dan aanmelders vooraf als noodzakelijk hadden …

Lees meerTussen bemoeizucht en zorg

Praten met je gebouw

(2003, Rita Baptiste ) Coudly Seintje & Trudy Peters & Rasjaad Abdoelradjak & Kelly Baas & Yahya Boyfidan & Turhan Yilmar & ZO&ZO spraken met hun gebouw in de talen van de vormen, de ruimte, de kleuren en het licht, de techniek en de constructies. Daarna ontwierpen zij met veel fantasie hun architectuurmuseum. Stichting ZO …

Lees meerPraten met je gebouw