Jeugdzorg

Dat ik niet allen hun werk ben

Trends in Kinder Kwaliteitscriteria over de (semi-)residentiële jeugdhulpverlening. In enkele tientallen grotere onderzoeken zijn kinderen en jongeren aan het woord gekomen over hun ervaringen. Zij houden er hun eigen ‘kinder kwaliteits-criteria’ op na, die de professionele criteria aanvullen, concreet maken en er soms op gespannen voet mee staan. Er zijn overeenkomstige trends te zien in …

Lees meerDat ik niet allen hun werk ben

Gewoon vragen wat er is en wat ze voor je kunnen doen

Vraaggericht werken volgens jongeren en ouders; trends in kinder en ouder kwaliteitscriteria. (2002, Fiet van Beek) Wat verstaan ouders en jongeren onder vraaggericht werken? Aan welke kwaliteitseisen moet de keten van jeugdzorg volgens hen voldoen? Uitgebreid literatuuronderzoek en interviews met 100 respondenten vormen de basis van dit onderzoek. Er is zowel gesproken met jongeren en …

Lees meerGewoon vragen wat er is en wat ze voor je kunnen doen

Gezellig en Irritant

Ervaringen van kinderen van pleegouders. (2003, Fiet van Beek en Jolanda Stellingwerff) In ‘Gezellig en irritant’ vertellen kinderen van pleegouders openharig over wat het voor hen betekend om een pleegzus of -broer te hebben. De komst van een pleegkind brengt voor de meeste van hen heel wat verandering met zich mee. In 14 boeiende portretten …

Lees meerGezellig en Irritant

Home (DVD)

integrale opname 6 mei 2003 IJsselstein (2003, Produktie van de stichting Beeldenstorm) HOME is een spetterende musical over het leven van jongeren in een leefgroep, die in 2003 volle zalen trok. De musical is gebaseerd op interviews die WESP heeft gehouden met jongeren die in internaten wonen. HOME gaat over het wel en wee van …

Lees meerHome (DVD)

Kwaliteitsstandaarden Jeugdzorg Q4C

Wat kinderen en jongeren belangrijk vinden niet thuis wonen. Kwaliteit beschreven vanuit het perspectief van uit huis geplaatste kinderen en jongeren. Daar gaat het om in dit boek. Q4C staat voor Quality for Children, een internationaal initiatief dat in Nederland geleid heeft tot een onderzoek naar de mening en beleving van kinderen en jongeren die …

Lees meerKwaliteitsstandaarden Jeugdzorg Q4C

Listening to Young children

Exploring the Field of Listening to and Consulting with Young Children Alison Clark, Susan McQuail and Peter Moss Thomas Coram Research Unit Appendix D – Listening to Young children:Netherlands ReviewAuthor: Marleen Vermin with Margot Hameetman and Jorien MeerdinkResearch: WESP Onderzoek In the Dutch day-care centres the emphasis is on playing together and undertaking group activities. …

Lees meerListening to Young children

Luister je wel naar mij?

Gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar. (2000, Martine Delfos) Literatuur over gespreksvoering met kinderen bestaat nauwelijks. In ‘Luister je wel naar mij’ beschrijft Martine Delfos hoe gesprekken met kinderen van vier tot en met twaalf jaar gevoerd kunnen worden. Hoe krijg je ze aan de praat over wat hen bezighoudt? Moet je praten …

Lees meerLuister je wel naar mij?

Mijn Levensboek

In Mijn Levensboek kunnen belangrijke gebeurtenissen uit de levensgeschiedenis van kinderen en jongeren vastgelegd worden. Het boek nodigt uit om kinderen en jongeren zoveel mogelijk zelf hun levensverhaal te laten beschrijven en het te illustreren met tekeningen, foto’s etc. Mijn Levensboek helpt kinderen om overzicht over hun leven te krijgen en te verwerken wat er …

Lees meerMijn Levensboek

Missen we iets?

Uit huis geplaatste kinderen over hun levensvragen. (2000, Fiet van Beek) Er wordt veel over; maar weinig met jonge kinderen gepraat. Zeker als het gaat om ‘moeilijke’ zaken zoals levensvragen. Een onderwerp waar menig volwassene nog moeilijk mee uit de voeten kan. Hulpverleners overwonnen hun schroom en gingen in gesprek met jonge, uit huis geplaatste …

Lees meerMissen we iets?