Gewoon vragen wat er is en wat ze voor je kunnen doen

Vraaggericht werken volgens jongeren en ouders; trends in kinder en ouder kwaliteitscriteria. (2002, Fiet van Beek)

Wat verstaan ouders en jongeren onder vraaggericht werken? Aan welke kwaliteitseisen moet de keten van jeugdzorg volgens hen voldoen? Uitgebreid literatuuronderzoek en interviews met 100 respondenten vormen de basis van dit onderzoek. Er is zowel gesproken met jongeren en ouders die contact hebben met hulpverleners, als met mensen die geen hulpverleningscontacten hebben.

Prijs: gratis
Te bestellen bij: het Ministerie van VWS, directie Jeugdbeleid (070-3407911) of downloaden van www.jeugdzorg.nl