jongeren

Gewoon vragen wat er is en wat ze voor je kunnen doen

Vraaggericht werken volgens jongeren en ouders; trends in kinder en ouder kwaliteitscriteria. (2002, Fiet van Beek) Wat verstaan ouders en jongeren onder vraaggericht werken? Aan welke kwaliteitseisen moet de keten van jeugdzorg volgens hen voldoen? Uitgebreid literatuuronderzoek en interviews met 100 respondenten vormen de basis van dit onderzoek. Er is zowel gesproken met jongeren en …

Lees meerGewoon vragen wat er is en wat ze voor je kunnen doen

Gezellig en Irritant

Ervaringen van kinderen van pleegouders. (2003, Fiet van Beek en Jolanda Stellingwerff) In ‘Gezellig en irritant’ vertellen kinderen van pleegouders openharig over wat het voor hen betekend om een pleegzus of -broer te hebben. De komst van een pleegkind brengt voor de meeste van hen heel wat verandering met zich mee. In 14 boeiende portretten …

Lees meerGezellig en Irritant

Mijn Levensboek

In Mijn Levensboek kunnen belangrijke gebeurtenissen uit de levensgeschiedenis van kinderen en jongeren vastgelegd worden. Het boek nodigt uit om kinderen en jongeren zoveel mogelijk zelf hun levensverhaal te laten beschrijven en het te illustreren met tekeningen, foto’s etc. Mijn Levensboek helpt kinderen om overzicht over hun leven te krijgen en te verwerken wat er …

Lees meerMijn Levensboek

Weet u…….?

Kinderen en jongeren over de kwaliteit van de jeugdzorg. Set van drie boekjes: “Weet u waarom ik hier ben?”, “Weet u wat een hulpverlener doet?” en “Weet u hoe hoe het in een groep is?” (1999, Jorien Meerdink) Wat vinden kinderen en jongeren van de hulp die ze krijgen van (semi-)residentiele instellingen? Hoe ervaren ze …

Lees meerWeet u…….?

Gewoon goed helpen

Wat verwachten jongeren van het Kom op! jeugdombudswerk? (1998, Arianne Brouwer, Marja van Loenen) Welke vragen en behoeften hebben ze? In het kader van modelontwikkeling ten behoeve van het experiment jeugdombudswerk zijn jongeren bevraagd. Prijs: niet meer leverbaar

Gewoon normaal tegen elkaar doen

Eindverslag van het onderzoek naar Herstelbijeenkomsten Echt Recht in de jaren 2000-2006.(2007, Fiet van Beek en Peter Gramberg) De titel van het rapport ‘Gewoon normaal tegen elkaar doen’ is een uitspraak van een jongere over het resultaat van een Herstelbijeenkomst Echt Recht. Een Herstelbijeenkomst Echt Recht wordt ingezet als de ene burger de ander heeft …

Lees meerGewoon normaal tegen elkaar doen

Het gaat toch over mijn toekomst?

Onderzoek naar de mening van kinderen en jongeren over Eigen-kracht conferenties. (2004, Fiet van Beek) Kinderen en jongeren die een Eigen-kracht conferentie hebben meegemaakt zijn daar positief over. Zij ervaren de conferentie als zwaar, maar vinden het erg belangrijk dat kinderen er bij kunnen zijn. Zij vinden het vooral belangrijk dat zij zelf inbreng kunnen …

Lees meerHet gaat toch over mijn toekomst?

Het is heel knap van de kinderen

Eindrapportage van het onderzoek naar de mening en beleving van kinderen van pleegouders.(2001, Fiet van Beek en Jorien Meerdink) Wat vinden de kinderen van pleegouders er eigenlijk van dat ze samen met pleegkinderen opgroeien? Wat maken zij mee? Wat vinden ze leuk, wat moeilijk? Aan welke steun hebben zij behoefte en van wie? En hoe …

Lees meerHet is heel knap van de kinderen

Hoe ze ons zouden moeten koesteren

Pleegouder Kwaliteitscriteria ten aanzien van de voorziening voor pleegzorg. (1998, Fiet van Beek) In ‘Hoe ze ons zouden moeten koesteren’ staat in concrete bewoordingen beschreven wat volgens pleegouders een ‘pleegouder-vriendelijke’ voorziening is. De criteria zijn opgetekend in de praktijk en zoveel mogelijk weergegeven in de woorden van pleegouders. Een overzichtelijk boekje, geïllustreerd met citaten van …

Lees meerHoe ze ons zouden moeten koesteren

Lieverkoekjes hebben ze niet

Meisjes over de jeugdhulpverlening: een verkennend onderzoek naar hun ervaringen en meningen. (1993, Jorien Meerdink) In dit rapport wordt verslag gedaan van een verkennend onderzoek naar de ervaringen en meningen van twintig meisjes tussen de 12 en 18 jaar uit diverse instellingen in de jeugdhulpverlening. Om de mening van de meisjes over de hulp te …

Lees meerLieverkoekjes hebben ze niet