Het is heel knap van de kinderen

Eindrapportage van het onderzoek naar de mening en beleving van kinderen van pleegouders.
(2001, Fiet van Beek en Jorien Meerdink)

Wat vinden de kinderen van pleegouders er eigenlijk van dat ze samen met pleegkinderen opgroeien? Wat maken zij mee? Wat vinden ze leuk, wat moeilijk? Aan welke steun hebben zij behoefte en van wie? En hoe kijken hun ouders tegen hun situatie aan? Over deze en andere vragen gaat het in ‘Het is heel knap van de kinderen’. Het rapport doet verslag van de belangrijkste trends die te ontdekken waren in 20 diepte-interviews met kinderen van pleegouders. Kernwoorden zijn: zeggenschap, delen, voldoening, moeilijk gedrag en leeftijdgenoten. Het rapport bevat tevens het verslag van een enquête over de situatie van kinderen van pleegouders, die onder pleegouders werd gehouden. Ondermeer is gekeken naar verschillen en overeenkomsten in de beleving van pleegouders en kinderen van pleegouders. ‘Het is heel knap van de kinderen’, is een uitspraak van een jongere die verwoordt dat niet alleen de pleegouders waardering verdienen voor wat zij voor pleegkinderen doen, maar ook hun kinderen. Veel kinderen van pleegouders realiseren zich dat het niet zo gewoon is wat zij allemaal meemaken. Zij vertellen wat zij nodig hebben om zich goed te blijven voelen in hun veranderende gezin. Een makkelijk leesbaar rapport met aanbevelingen voor de praktijk en veel uitspraken van de jongeren zelf.

Prijs: € 20,00
ISBN: 90-76027-21-8