Gewoon normaal tegen elkaar doen

Eindverslag van het onderzoek naar Herstelbijeenkomsten Echt Recht in de jaren 2000-2006.(2007, Fiet van Beek en Peter Gramberg)

De titel van het rapport ‘Gewoon normaal tegen elkaar doen’ is een uitspraak van een jongere over het resultaat van een Herstelbijeenkomst Echt Recht. Een Herstelbijeenkomst Echt Recht wordt ingezet als de ene burger de ander heeft benadeeld. Het is een bijeenkomst waarin de dader(s) en slachtoffer(s) die betrokken waren bij een incident of gebeurtenis bij elkaar komen met de leden van hun respectievelijke familie en sociaal netwerk. Er zijn 542 zaken onderzocht, afkomstig uit vrijwel het hele land. Vaak is de politie, het OM of de Raad voor de Kinderbescherming de aanmelder. Meestal gaat het om lichamelijke mishandeling of vernieling/vandalisme. Als het eenmaal tot een bijeenkomst komt, slagen de meeste mensen erin om de zaak tot tevredenheid af te ronden. Hun afspraken leggen zij vast in een plan, dat na drie maanden meestal uitgevoerd blijkt te zijn. Als dader en slachtoffer elkaar kennen voor de Herstelbijeenkomst, zijn de resultaten beter. Opvallend is dat het aantal aanmeldingen vanuit scholen gering is terwijl de resultaten juist daar erg goed zijn. Ook is opmerkelijk dat er weinig aanmeldingen vanuit Slachtofferhulp zijn, terwijl de Herstelbijeenkomsten zowel door daders als slachtoffers gewaardeerd worden. Het rapport sluit af met aanbevelingen. Ondermeer wordt aanbevolen om de Herstelbijeenkomsten meer op scholen in te zetten e de deelname van leeftijdgenoten van jeugdige daders te bevorderen.

of voor € 15 te bestellen bij WESP (met bijlagen en gekleurde omslag)