jeugdzorg

Gewoon vragen wat er is en wat ze voor je kunnen doen

Vraaggericht werken volgens jongeren en ouders; trends in kinder en ouder kwaliteitscriteria. (2002, Fiet van Beek) Wat verstaan ouders en jongeren onder vraaggericht werken? Aan welke kwaliteitseisen moet de keten van jeugdzorg volgens hen voldoen? Uitgebreid literatuuronderzoek en interviews met 100 respondenten vormen de basis van dit onderzoek. Er is zowel gesproken met jongeren en …

Lees meerGewoon vragen wat er is en wat ze voor je kunnen doen

Home (DVD)

integrale opname 6 mei 2003 IJsselstein (2003, Produktie van de stichting Beeldenstorm) HOME is een spetterende musical over het leven van jongeren in een leefgroep, die in 2003 volle zalen trok. De musical is gebaseerd op interviews die WESP heeft gehouden met jongeren die in internaten wonen. HOME gaat over het wel en wee van …

Lees meerHome (DVD)

Mijn Levensboek

In Mijn Levensboek kunnen belangrijke gebeurtenissen uit de levensgeschiedenis van kinderen en jongeren vastgelegd worden. Het boek nodigt uit om kinderen en jongeren zoveel mogelijk zelf hun levensverhaal te laten beschrijven en het te illustreren met tekeningen, foto’s etc. Mijn Levensboek helpt kinderen om overzicht over hun leven te krijgen en te verwerken wat er …

Lees meerMijn Levensboek

We gaan er wat aan doen!

Handreiking voor het doen van kwalitatief cliëntenonderzoek in de jeugdzorg. (2000, Marja van Loenen, Jorien Meerdink) Er wordt in de jeugdhulpverlening veel belang gehecht aan een goed en efficiënt antwoord op de vraag van cliënten. De hulpvraag van ouders en kinderen dient de leidraad te zijn voor hulpverleners, niet het hulpaanbod. Bijna alle instellingen zijn …

Lees meerWe gaan er wat aan doen!

Weet u…….?

Kinderen en jongeren over de kwaliteit van de jeugdzorg. Set van drie boekjes: “Weet u waarom ik hier ben?”, “Weet u wat een hulpverlener doet?” en “Weet u hoe hoe het in een groep is?” (1999, Jorien Meerdink) Wat vinden kinderen en jongeren van de hulp die ze krijgen van (semi-)residentiele instellingen? Hoe ervaren ze …

Lees meerWeet u…….?

Gewoon normaal tegen elkaar doen

Eindverslag van het onderzoek naar Herstelbijeenkomsten Echt Recht in de jaren 2000-2006.(2007, Fiet van Beek en Peter Gramberg) De titel van het rapport ‘Gewoon normaal tegen elkaar doen’ is een uitspraak van een jongere over het resultaat van een Herstelbijeenkomst Echt Recht. Een Herstelbijeenkomst Echt Recht wordt ingezet als de ene burger de ander heeft …

Lees meerGewoon normaal tegen elkaar doen

Het gaat toch over mijn toekomst?

Onderzoek naar de mening van kinderen en jongeren over Eigen-kracht conferenties. (2004, Fiet van Beek) Kinderen en jongeren die een Eigen-kracht conferentie hebben meegemaakt zijn daar positief over. Zij ervaren de conferentie als zwaar, maar vinden het erg belangrijk dat kinderen er bij kunnen zijn. Zij vinden het vooral belangrijk dat zij zelf inbreng kunnen …

Lees meerHet gaat toch over mijn toekomst?

Hoe ze er gewoon voor mij zijn

Pleegkinder Kwaliteitscriteria ten aanzien van de pleegzorg.(1998, Fiet van Beek en Margot Hameetman) Hoe beleven jongeren hun verblijf in een pleeggezin? Wat zijn hun ervaringen? Hoe willen zij bejegend worden door hulpverleners en leden van het pleeggezin? Wat gaat goed en .. wat kan beter volgens de jongeren zelf? Uit interviews met pleegkinderen zijn criteria …

Lees meerHoe ze er gewoon voor mij zijn

Hoe ze ons zouden moeten koesteren

Pleegouder Kwaliteitscriteria ten aanzien van de voorziening voor pleegzorg. (1998, Fiet van Beek) In ‘Hoe ze ons zouden moeten koesteren’ staat in concrete bewoordingen beschreven wat volgens pleegouders een ‘pleegouder-vriendelijke’ voorziening is. De criteria zijn opgetekend in de praktijk en zoveel mogelijk weergegeven in de woorden van pleegouders. Een overzichtelijk boekje, geïllustreerd met citaten van …

Lees meerHoe ze ons zouden moeten koesteren

Is dit de toekomst van de jeugdzorg?

Onderzoek naar de tevredenheid van de (volwassen) deelnemers van Eigen-kracht conferenties. (2003, Fiet van Beek, Peter Gramberg) Wat vinden familieleden en verwijzers van de Eigen-kracht conferentie waaraan zij hebben deelgenomen? En hoe beoordelen zij het plan dat er is gemaakt om het kind te helpen? Deelnemers aan Eigen-kracht conferenties zijn bevraagd door middel van een …

Lees meerIs dit de toekomst van de jeugdzorg?