Hoe ze er gewoon voor mij zijn

Pleegkinder Kwaliteitscriteria ten aanzien van de pleegzorg.
(1998, Fiet van Beek en Margot Hameetman)

Hoe beleven jongeren hun verblijf in een pleeggezin? Wat zijn hun ervaringen? Hoe willen zij bejegend worden door hulpverleners en leden van het pleeggezin? Wat gaat goed en .. wat kan beter volgens de jongeren zelf? Uit interviews met pleegkinderen zijn criteria afgeleid die vanuit hun perspectief belangrijk zijn. De criteria zijn zoveel mogelijk weergegeven in de woorden van de pleegkinderen.

Prijs: € 15,00 (10 exemplaren, € 12,00 per stuk)
ISBN: 90-76027-10-2 (W)