Is dit de toekomst van de jeugdzorg?

Onderzoek naar de tevredenheid van de (volwassen) deelnemers van Eigen-kracht conferenties. (2003, Fiet van Beek, Peter Gramberg)

Wat vinden familieleden en verwijzers van de Eigen-kracht conferentie waaraan zij hebben deelgenomen? En hoe beoordelen zij het plan dat er is gemaakt om het kind te helpen? Deelnemers aan Eigen-kracht conferenties zijn bevraagd door middel van een enquête met open en gesloten vragen. Het rapport beschrijft de resultaten van dit klant-tevredenheidsonderzoek, laat deelnemers aan het woord en bevat aanbevelingen voor de praktijk.

Prijs: Het complete rapport (met omslag en bijlagen) is voor 15 euro te verkrijgen bij WESP.

Prijs: € 15,00
ISBN 90-76027-33-1