Mijn Levensboek

In Mijn Levensboek kunnen belangrijke gebeurtenissen uit de levensgeschiedenis van kinderen en jongeren vastgelegd worden. Het boek nodigt uit om kinderen en jongeren zoveel mogelijk zelf hun levensverhaal te laten beschrijven en het te illustreren met tekeningen, foto’s etc. Mijn Levensboek helpt kinderen om overzicht over hun leven te krijgen en te verwerken wat er gebeurd is. Er zijn drie versies: Mijn Levensboek voor kinderen die in een pleeggezin wonen, Mijn Levensboek voor kinderen die in een groep wonen en Mijn Levensboek voor kinderen die thuis hulp krijgen. Daarnaast is er een JIJ-boek voor ouders dat ouders helpt een bijdrage te leveren aan het levensboek van hun kind.

Prijs: Mijn Levensboek, per versie € 27,50 excl verzendkosten
Jij-boek voor ouders € 12,50 excl verzendkosten
bestellen bij Mobiel