kinderen

Luister je wel naar mij?

Gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar. (2000, Martine Delfos) Literatuur over gespreksvoering met kinderen bestaat nauwelijks. In ‘Luister je wel naar mij’ beschrijft Martine Delfos hoe gesprekken met kinderen van vier tot en met twaalf jaar gevoerd kunnen worden. Hoe krijg je ze aan de praat over wat hen bezighoudt? Moet je praten …

Lees meerLuister je wel naar mij?

Mijn Levensboek

In Mijn Levensboek kunnen belangrijke gebeurtenissen uit de levensgeschiedenis van kinderen en jongeren vastgelegd worden. Het boek nodigt uit om kinderen en jongeren zoveel mogelijk zelf hun levensverhaal te laten beschrijven en het te illustreren met tekeningen, foto’s etc. Mijn Levensboek helpt kinderen om overzicht over hun leven te krijgen en te verwerken wat er …

Lees meerMijn Levensboek

Missen we iets?

Uit huis geplaatste kinderen over hun levensvragen. (2000, Fiet van Beek) Er wordt veel over; maar weinig met jonge kinderen gepraat. Zeker als het gaat om ‘moeilijke’ zaken zoals levensvragen. Een onderwerp waar menig volwassene nog moeilijk mee uit de voeten kan. Hulpverleners overwonnen hun schroom en gingen in gesprek met jonge, uit huis geplaatste …

Lees meerMissen we iets?

Het gaat toch over mijn toekomst?

Onderzoek naar de mening van kinderen en jongeren over Eigen-kracht conferenties. (2004, Fiet van Beek) Kinderen en jongeren die een Eigen-kracht conferentie hebben meegemaakt zijn daar positief over. Zij ervaren de conferentie als zwaar, maar vinden het erg belangrijk dat kinderen er bij kunnen zijn. Zij vinden het vooral belangrijk dat zij zelf inbreng kunnen …

Lees meerHet gaat toch over mijn toekomst?

Missen we iets?

Uit huis geplaatste kinderen over hun levensvragen. (2000, Fiet van Beek) Er wordt veel over; maar weinig met jonge kinderen gepraat. Zeker als het gaat om ‘moeilijke’ zaken zoals levensvragen. Een onderwerp waar menig volwassene nog moeilijk mee uit de voeten kan. Hulpverleners overwonnen hun schroom en gingen in gesprek met jonge, uit huis geplaatste …

Lees meerMissen we iets?

Werken is nepspelen

Over de schoolbeleving van jonge kinderen. (1997, Miriam Renders) Kunnen jonge kinderen wel geïnterviewd worden en wat zegt de literatuur daarover? In deze doctoraalscriptie theorie en praktijk-onderzoek onder enkele tientallen kleuters in het speciaal onderwijs, waaruit blijkt dat de beginvraag bevestigd beantwoord kan worden. Prijs: € 10,00

De juf beslist

ZMOK-leerlingen over betrokkenheid bij hun school. (2002, Margot Hameetman) Enkele tientallen leerlingen vertellen over de kwaliteiten van hun school. Leren is voor hen heel belangrijk en ze zijn tevreden over wat en hoeveel ze leren. De gezelligheid en gezamenlijkheid worden gewaardeerd. Voor verbetering vatbaar zijn de regels en straffen: die zijn te star en onrechtvaardig. …

Lees meerDe juf beslist

Een meester is een leermeester

Jonge kinderen over de kwaliteit van het basisonderwijs.(2000, Jorien Meerdink en Margot Hameetman) 70 jonge kinderen zijn geïnterviewd over hun schoolbeleving. De interviewers zijn hun eigen leerkrachten die hiertoe een training ‘luisteren naar leerlingen’ volgden. Uit de interviews zijn honderden Kinder kwaliteitscriteria te destilleren. Prijs: € 10,00ISBN: 90-76027-17-X