De juf beslist

ZMOK-leerlingen over betrokkenheid bij hun school. (2002, Margot Hameetman)

Enkele tientallen leerlingen vertellen over de kwaliteiten van hun school. Leren is voor hen heel belangrijk en ze zijn tevreden over wat en hoeveel ze leren. De gezelligheid en gezamenlijkheid worden gewaardeerd. Voor verbetering vatbaar zijn de regels en straffen: die zijn te star en onrechtvaardig. De kinderen hebben veel last van ruzie en pesten. In het algemeen hebben de kinderen niet het gevoel veel invloed te kunnen uitoefenen op hun school. Meebeslissen, hoe bedoelt u?

De conclusie uit het rapport: de meerderheid van de kinderen kan goed verwoorden wat er anders en beter kan op hun school. Het is de kunst daar gebruik van te maken om het gevoel van betrokkenheid bij de school te vergroten.

Prijs: € 17,50
ISBN: 90-76027-285