onderwijs

Ik vond het leerrijk

(2006, Fiet van Beek) Gedurende een schooljaar werd op Hofstad MAVO ervaring opgedaan met leercirkels. Een leercirkel is een methode om met school – de jongere en vertegenwoordigers van familie en sociaal netwerk van de jongere samen – stil te staan bij de kwaliteiten en leerbehoeften van de leerling. In de rapportage wordt beschreven hoe …

Lees meerIk vond het leerrijk

Werken is nepspelen

Over de schoolbeleving van jonge kinderen. (1997, Miriam Renders) Kunnen jonge kinderen wel geïnterviewd worden en wat zegt de literatuur daarover? In deze doctoraalscriptie theorie en praktijk-onderzoek onder enkele tientallen kleuters in het speciaal onderwijs, waaruit blijkt dat de beginvraag bevestigd beantwoord kan worden. Prijs: € 10,00

De juf beslist

ZMOK-leerlingen over betrokkenheid bij hun school. (2002, Margot Hameetman) Enkele tientallen leerlingen vertellen over de kwaliteiten van hun school. Leren is voor hen heel belangrijk en ze zijn tevreden over wat en hoeveel ze leren. De gezelligheid en gezamenlijkheid worden gewaardeerd. Voor verbetering vatbaar zijn de regels en straffen: die zijn te star en onrechtvaardig. …

Lees meerDe juf beslist

Praten met je gebouw

(2003, Rita Baptiste ) Coudly Seintje & Trudy Peters & Rasjaad Abdoelradjak & Kelly Baas & Yahya Boyfidan & Turhan Yilmar & ZO&ZO spraken met hun gebouw in de talen van de vormen, de ruimte, de kleuren en het licht, de techniek en de constructies. Daarna ontwierpen zij met veel fantasie hun architectuurmuseum. Stichting ZO …

Lees meerPraten met je gebouw

Vechten om gehoord te worden

Ouders over de kwaliteit van het speciaal onderwijs aan hun kind. (2000, Jorien Meerdink en Margot Hameetman) Uit tientallen interviews met ouders blijkt wat zij vinden van de school voor speciaal onderwijs waar hun kind op zit. Welke informatiebehoefte hebben ze, hoe willen ze dat leerkrachten met hen en hun kinderen omgaan? De interviewers zijn …

Lees meerVechten om gehoord te worden

Een meester is een leermeester

Jonge kinderen over de kwaliteit van het basisonderwijs.(2000, Jorien Meerdink en Margot Hameetman) 70 jonge kinderen zijn geïnterviewd over hun schoolbeleving. De interviewers zijn hun eigen leerkrachten die hiertoe een training ‘luisteren naar leerlingen’ volgden. Uit de interviews zijn honderden Kinder kwaliteitscriteria te destilleren. Prijs: € 10,00ISBN: 90-76027-17-X