Vechten om gehoord te worden

Ouders over de kwaliteit van het speciaal onderwijs aan hun kind. (2000, Jorien Meerdink en Margot Hameetman)

Uit tientallen interviews met ouders blijkt wat zij vinden van de school voor speciaal onderwijs waar hun kind op zit. Welke informatiebehoefte hebben ze, hoe willen ze dat leerkrachten met hen en hun kinderen omgaan? De interviewers zijn leerkrachten die een training ‘luisteren naar ouders’ hebben gevolgd.

Prijs: € 17,50
ISBN: 90-76027-16-1