Ik vond het leerrijk

(2006, Fiet van Beek)

Gedurende een schooljaar werd op Hofstad MAVO ervaring opgedaan met leercirkels. Een leercirkel is een methode om met school – de jongere en vertegenwoordigers van familie en sociaal netwerk van de jongere samen – stil te staan bij de kwaliteiten en leerbehoeften van de leerling. In de rapportage wordt beschreven hoe de leercirkels zijn verlopen en wat aandachtspunten voor implementatie zijn. Er zijn interviews gehouden met jongeren, ouders, leecirkelaars (de begeleiders van de leercirkel) en metoren.