leercirkel

Ik vond het leerrijk

(2006, Fiet van Beek) Gedurende een schooljaar werd op Hofstad MAVO ervaring opgedaan met leercirkels. Een leercirkel is een methode om met school – de jongere en vertegenwoordigers van familie en sociaal netwerk van de jongere samen – stil te staan bij de kwaliteiten en leerbehoeften van de leerling. In de rapportage wordt beschreven hoe …

Lees meerIk vond het leerrijk