Missen we iets?

Uit huis geplaatste kinderen over hun levensvragen. (2000, Fiet van Beek)

Er wordt veel over; maar weinig met jonge kinderen gepraat. Zeker als het gaat om ‘moeilijke’ zaken zoals levensvragen. Een onderwerp waar menig volwassene nog moeilijk mee uit de voeten kan. Hulpverleners overwonnen hun schroom en gingen in gesprek met jonge, uit huis geplaatste kinderen. Het werden boeiende en levendige gesprekken over het leven, verlangen naar huis, de toekomst, feestvieren, de dood, God en het leven in een groep. Deze en andere belangrijke thema’s worden beschreven, gelardeerd met veel citaten van kinderen. Daarnaast is er aandacht voor de gespreksvoering met jonge kinderen over levensvragen en waarom dat zo vaak als moeilijk ervaren wordt. Een boek met citaten en tekeningen van kinderen, vergezeld door concrete handreikingen voor iedereen die met uit huis geplaatste kinderen werkt. Voor wie niets wil missen van hun belevingswereld en levensvragen. Dit boek is tot stand gekomen in opdracht van het Samenwerkingsverband Levensbeschouwing Jeugdhulpverlening (SLJ).

Prijs: € 13,50
ISBN: 90-6665-364-7